CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN VIÊN - GIA LÂM - HÀ NỘI

Hiệu trưởng

Nguyễn Bá Thắng
Nguyễn Bá Thắng

Ngày sinh: 28/2/1971

Dân tộc: kinh

Quê quán: Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: Đại học Sư phạm

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0912445660

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh: 1/2/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Trình độ: Th.s QLGD, cử nhân Tiếng Anh

Điện thoại riêng: 0983530074

Email liên lạc: honghanhevc@gmail.com

                  ------- TRƯỜNG THCS YÊN VIÊN -------

Địa chỉ: Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3878 0129

Hiệu trưởng: Nguyễn Hải Quân            0989978126

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh            0983530074

Website: http://thcsyenvien.pgdgialam.edu.vn/

Email: c2yenvien-gl@hanoiedu.vn